Marina Serra Gesti

Professora del CEIP Sobirans d'Arenys de Munt

Després de 29 anys de docència, he anat recollint material que crec que val la pena posar-lo a disposició de tothom.

Segur que cadascú de vosaltres hi pot trobar-hi una aplicació segons les vostres necessitats.


Molts d'aquests materials estan trets d'internet o bé són el resultat d'una feina conjunta amb altres companys i companyes, moltes gràcies a tothom.

Animo a tothom a compartir el material que tingui a la seva disposició. 

Recull de Materials

Webs interessants

Eines

 

Si voleu posar-vos en contacte amb mí

 

 

Tornar